Regine Sixt Children´s Aid Foundation

Det huvudsakliga syftet med Regine Sixt Children’s Aid Foundation är en världsomspännande förbättring av barns levnadsvillkor. Stiftelsen är därför utformad efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Uppdelad i fyra programområden inklusive hälsa, sjukvård, utbildning och katastrofhjälp, stöder stiftelsen projekt från tredjepart samt tar egna initiativ för att uppnå de uppställda målen.

Sedan inrättandet av Regine Sixt Children’s Aid Foundation för över tio år sedan har många hjälpprojekt nationellt och utomlands genomförts framgångsrikt. Genom att tillhandahålla hälso- och sjukvård, utbildning och förbättrade levnadsvillkor har många små tårar torkat. Tillsammans med Sixt och dess mycket engagerade medarbetare i över hundra länder har Regine Sixt Children’s Aid Foundation utvecklats till en hjälporganisation som gör det omöjliga möjligt.

Du kan också hjälpa oss torka små tårar över hela världen.