Försäkringar

Försäkring för skadekostnadsreducering kan tecknas med Trygg Hansa, genom Sixt. Minimiålder 24 år och tecknad CTI krävs för tecknande av CTI Drive safe. Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreduceringen. Försäkringen gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Försäkringen gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har uthyraren godkänt användning i annat land utsträcks försäkringen att gälla till ifrågavarande land/länder. För att försäkringen skall gälla måste hyrestagaren uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, till exempel omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, eller om annan fordonsförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Villkoren ovan gäller hyror gjorda i Sverige.

För fullständiga villkor, klicka på länk nedan.

Länk