Miljöpolicy

Sixt rent a Car är världens äldsta hyrbilsföretag etablerat 1912 och har alltid strävat efter att ligga längst fram vad gäller ny teknik, effektiva lösningar och miljö. Vår paroll ”the spirit of mobility” står för den yngsta och nyaste vagnparken i hyrbilsbranschen. Snittåldern på vår personbilsflotta är ca 6 månader vilket innebär det nyaste och senaste inom miljö och teknik.

En stor del av Sixt rent a Cars vagnpark består av bilar som drivs på alternativa bränslen, hybridteknik, biogas samt rena dieselmotorer med partikelfilter.

Hyrbilsbranschen styrs av en mängd relationer mellan leverantörer och andra intressenter. Vi på Sixt rent a Car är stora fordonskonsumenter och arbetar ständigt för en bättre miljö, detta görs genom att samarbeta med våra leverantörer. Vår strävan är att långsiktigt samarbeta, påverka och förbättra miljöanpassningen av egna och våra leverantörers verksamheter.

Sixt rent a Car ska arbeta för att påverka människors inställning till bilanvändandet. Genom att hyra vid behov, i stället för att äga bil, minskas bilanvändningen och genom detta också den negativa påverkan på miljön. Om vi kan påverka människor till denna förändring samtidigt som vi kan erbjuda miljöanpassade produkter är miljövinsten ännu högre.

Personalen informeras och uppdateras löpande vad gäller miljöfrågor och miljötänkande.

Målsättning med miljöarbetet.

Vagnpark

Strategiskt mål: Att vi kontinuerligt följer utvecklingen noggrant för att kunna erbjuda ännu fler alternativ, t.ex. hybrid, biogas och el. Endast köpa däck utan miljöskadliga, mjukgörande oljor (HA-oljor). Vi påverkar våra leverantörer aktivt för att förbättra miljön.

Operativt: Vi har idag personbilar där miljöfordon så som dieselbilar med partikelfilter, etanolbilar, gasbilar och hybridbilar utgör mellan 50-60 %. Vi strävar även alltid efter att inneha bilar så som Mercedes, BMW och Audi med den senaste tekniken gällande miljö och säkerhet. Vi försöker i den mån möjligt att informera våra kunder om hur man kör och använder sin bil miljövänligt.

Uthyrningskontor

Strategiskt mål: Allt förbrukningsmaterial skall återvinnas.

Operativt: På samtliga uthyrningskontor finns idag pappersåtervinning. Även återlämning av toner och färgband m.m. sker. På samtliga kontor pågår någon form av återvinningsarbete. Efter hand skall så mycket som möjligt av material bytas ut och ersättas med miljöanpassade produkter.

Underhåll

Strategiskt mål: Alla kemikalier skall vara miljömärkta.

Operativt: I dag använder samtliga av våra uthyrningskontor miljövänliga produkter/tvätthallar för rengöring av bilarna. I möjligaste mån används miljöriktiga vätskor såsom spolarvätska , kylarglykol och oljor. Samtlig service sker på auktoriserade verkstäder med certifierade kvalitetsprocesser.

Personal

Strategiskt mål: Personalen skall utbildas i miljöfrågor. Organisationen skall anpassa sin verksamhet till någon form av miljöcertifiering.

Operativt: Miljöcertifieringen enl. ISO är påbörjad och vi beräknar vara miljöcertifierade under 2018. Under tiden kommer all personal kontinuerligt att uppdateras och utbildas i miljökunskap.